Реєстрація благодійних фондів

Реєстрація благодійних фондів

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності.

Благодійні організації набувають прав та обов’язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації.

Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»у Центрах надання адміністративних послуг.

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Благодійний фонд може бути створений одним чи кількома засновниками.                                       

Документи, які необхідно надати реєстратору за місцезнаходженням для здійснення державної реєстрації благодійної організації:                                    

  • Статут у 2-х примірниках, прошитий та скріплений підписами засновників.
  • Протокол Установчих зборів засновників.                                                             
  • Форма реєстраційної картки №1.                                                                          
  • Довіреності від кожного засновників благодійної організації.                                        
  • При проведенні державної реєстрації видається ВИПИСКА, де зазначається реєстрація в органах державної Статистики, державної податкової інспекції та Пенсійному фонді.                                                                                                            
  • Довідка про внесення в реєстр неприбуткових організацій та установ видається Фіскальними органами у 10-ти денний термін після реєстрації.

Печатка отримується через 2 години після отримання ВИПИСКИ.

Вартість печатки 300 грн. (два ступені захисту).                                                                    

Термін реєстрації 1 робочий день.                                                                              

Вартість послуги юриста за здійснення реєстрації благодійної організації  «під ключ» – 3 500 грн.